Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa talonrakennus- ja infra-alojen tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotettua tietoa ja uusia toimintamalleja oman työyhteisönsä toimintaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti joihinkin seuraaviin aihealueisiin:
- rakennuksen sisäilmaolosuhteiden ja energiatalouden hallinta / hyvän energiatalouden varmistaminen
- asiakastarpeen hallinta / toimivuusvaatimusten määrittely
- elinkaarivastuu- ja hankintamallit / elinkaarilaskelmat
- hankkeen projekti- / laadunvarmistus- / valvonta- / ympäristö- / turvallisuussuunnitelma.