YAKJAI13A3

Opiskelija syventää osaamistaan työnohjauksesta ja konsultaatiosta organisaation ja työyhteisön kehittämismenetelminä sekä osaa jäsentää niiden merkitystä osaksi strategiaprosessia. Opiskelija osaa hyödyntää työnohjausta ja konsultaatiota ( erityisesti prosessikonsultaatiota ) työyhteisön perustehtävän, rakenteiden, johtajuuden ja työyhteisötaitojen kehittämisessä.