YAKJAI14X3
Opiskelija osaa määritellä kriisi - ja katastrofityötä toteuttavat kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä niiden keskeiset toimintaperiaatteet. Tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida kriisi - ja katastrofityön kestäviä toteuttamismuotoja väestölähtöisyyden valossa.