YAYLAI13A3
Opintojakson päätavoitteena on osata johtaa asiantuntijaorganisaatiota ja hyödyntää johtamistyössä moderneja organisaation kehittämistyökaluja. Tavoitteena on oppia itsetuntemustypologioiden ja itsensä analysoinnin avulla sekä ymmärtämään että johtamaan omaa itseään ja tätä kautta myös muita ihmisiä. Lisäksi tavoitteena on harjoitella vuorovaikutustaitoja, oppia tunnistamaan henkilöstön muuttuvat osaamisvaatimukset sekä perehtyä keinoihin, joilla tarvittavia kompetensseja voidaan kehittää työelämässä.