Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vesihuollon kehittämissuunnitteluun, vedenkäsittelylaitosten ja jätevedenpuhdistamojen sekä vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu- ja saneerausprojekteihin liittyvät tekniset perusteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opintojakson myötä opitaan analysoimaan vesihuollon ja yhteiskunnan eri toimintojen vuorovaikutuksen ja yhteensovittamisen problematiikkaa, vesihuollon alueelliseen kehittämissuunnitteluun ja kunnallisiin vesihuoltohankkeisiin sekä yksittäisten kiinteistöjen vesihuollon järjestämiseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja.