SHHTAI14A8
Tätä työskentelyalustaa käytetään opintojen ajan yhteiseen tiedonvälitykseen ja keskusteluun sekä moduulien toteutukseen (infot, tehtävät, palautukset ym.)