YAKJAI14A3

Moduulissa opiskelija syventää ymmärrystään sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoksesta kyeten siten toimimaan menestyksekkäästi monenlaisissa muuttuvissa ympäristöissä.

OSAAMISTAVOITTEET

 • osaa tunnistaa yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia
 • osaa tunnistaa ja tarkastella analyyttisesti sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuuden kehitystä suhteessa omaan organisaatioonsa
 • osaa ennakoida tulevaisuutta sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa eri menetelmien avulla
 • osaa hyödyntää toiminnassaan tutkimus- ja kehittämistyön kautta saatuja tuloksia
 • osaa itse tutkia ja kehittää oman organisaationsa toimintaa

TEEMAT JA SISÄLLÖT

Muutoksen ymmärtäminen ja tulevaisuuden ennakointi

 • yhteiskunnan muutos
 • sosiaali- ja terveysalan muutos
 • tulevaisuuden ennakointi

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä toimintapolitiikat

 • sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
 • sosiaali- ja terveyspolitiikka
 • oma organisaatio palvelujärjestelmän ja politiikkojen kentällä

Työelämäperustainen tutkimus- ja kehittämistoiminta

 • tutkimuksen ja kehittämisen erot
 • tutkimusmetodit
 • kehittämismetodit
 • tutkimus- ja kehittämisprosessi