Moduulissa opiskelija syventää työyhteisö- ja viestintätaitojaan ja kykenee johtamaan sekä kehittämään työyhteisöä moninaisissa toimintaympäristöissä.

OSAAMISTAVOITTEET​

 • osaa kehittää ja rakentaa yhteisöllistä toimintaa
 • osaa tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ymmärtää niiden vaikutukset työyhteisötaitoihin
 • osaa viestiä vastuullisesti moninaisessa työyhteisössä (fyysinen tai verkkoympäristö)
 • osaa viestiä työyhteisön vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaista viestintätapaa käyttämällä
 • osaa analysoida ja arvioida työyhteisön vuorovaikutustilanteita ja
 • osaa toimia yhteisöllisen ymmärryksen luomiseksi.

TEEMAT JA SISÄLLÖT

Työelämän tulevaisuus ja työyhteisötaidot

 • väestörakenteen vaikutus työyhteisöön ja työyhteisötaitoihin
 • moninaisuus työyhteisössä
 • työ ja sen muuttuvat muodot
 • työyhteisössä oppiminen

Osaamisen kehittäminen verkkoympäristössä

 • verkkoidentiteetti
 • verkostoissa työskentely ja viestintä
 • sosiaalinen media
 • verkostomaisen työskentelyn välineet
 • sisällön tuotanto vertaisverkostoissa

Työyhteisön viestintä ja vuorovaikutus

 • vuorovaikutustaidot toimivassa työyhteisössä
 • palaveritaidot
 • dialogitaidot
 • yhteisöllinen tiedon rakentaminen