YARKAI14A3

Moduulissa opiskelija syventää ymmärrystään rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien lämpö- ja kosteusteknisestä toiminnasta sekä tietomallipohjaisen suunnittelun tarjoamista mahdollisuuksista rakennesuunnittelussa ja tietomallista saatavan tiedon hyödyntämismahdollisuuksista.

OSAAMISTAVOITTEET

osaa analysoida ja arvioida rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa muuttuvissa olosuhteissa
osaa arvioida kosteusvaurioiden vaikutusta rakenteiden toimintaan sekä siirtymistä ja siirtymisnopeutta maaperässä ja rakenteissa
osaa käyttää laskentamalleja, joiden avulla selvitetään tuuletusrakojen ja tuuletettujen tilojen toimintaa ja kuivatuskapasiteettiä
osaa arvioida rakennusten ja rakenteiden energiatehokkuutta
osaa tunnistaa tietomallipohjaisen suunnittelun tarjoamat mahdollisuudet teräsbetoni- ja teräsrakenteiden suunnittelussa
osaa tunnistaa tietomallista saatavan tiedon hyödyntämismahdollisuudet tarjousvaiheen kustannuslaskennan ja tuotannon suunnittelun tarpeisiin
TEEMAT JA SISÄLLÖT

Rakennusfysiikka

rakennusten ja rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta
erikoisrakennusten, kuten urheilu- ja monitoimihallien ilmanvaihdon ja ulkovaipan toiminnalliset vaatimukset
rakennusten ja rakenteiden energiatehokkuus
Tietomallinnus

tietomallipohjainen teräsbetoni- ja teräsrakenteiden suunnittelu
tietomallista saatavan tiedon hyödyntäminen kustannuslaskennan ja tuotannon suunnittelun tarpeisiin