YARKAI14A3

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset hakea AA-luokan suunnittelijapätevyyttä teräs- ja jännebetonirakenteiden suunnittelussa. (Edellyttäen, että hänellä jo on tai hän suorittaa opintojen yhteydessä erikseen mekaniikan opintoja AA-luokan suunnittelijapätevyyden edellyttämässä laajuudessa)

OSAAMISTAVOITTEET

tuntee Eurocode 2 -standardien SFS-EN 1992-1-1, SFS-EN 1992-2 ja SFS-EN 1991-1-7
ymmärtää jännebetonirakenteiden mitoituksen, rakennusten ja rakennusosien stabiliteettilaskelmien sekä laattarakenteiden plastisuusteorian periaatteet
osaa soveltaa teoreettista osaamistaan teräsbetonirakenteiden suunnittelussa

TEEMAT JA SISÄLLÖT

jännebetonirakenteet
laattojen plastisuusteoria
stabiliteettitarkastelut ja rungon jäykistäminen