YATJAI14A3

Moduulissa opiskelija syventää ymmärrystään toimintaympäristönsä asiantuntijoiden johtamisesta ja tulevaisuuden työyhteisötaitojen kehittämisestä.

OSAAMISTAVOITTEET

osaa tunnistaa ja hyödyntää asiantuntijajohtamisen erityispiirteet
osaa hyödyntää asiantuntijoiden sisäistä motivoitumista johtamisessaan
osaa tunnista organisaation kriisitilan ja hyödyntää kriisijohtamisen menetelmiä
osaa viestiä vastuullisesti moninaisessa työyhteisössä (fyysinen tai verkkoympäristö)
osaa viestiä työyhteisön vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaista viestintätapaa käyttämällä
osaa analysoida ja arvioida työyhteisön vuorovaikutustilanteita ja osaa toimia yhteisöllisen ymmärryksen luomiseksi.