AROHVV14A8
Tavoite: Opiskelija tutustuu kirjonnan kokonaistavoitteisiin, kirjonnan funktioihin ja viesteihin erilaisissa kulttuureissa. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, työtapoja ja kirjonnan tekniikoita ja löytää uuden tavan yhdistellä kirjontaa erilaisiin materiaaleihin.

Esitiedot: Ompelu tai vastaavat tiedot. Käsityömenetelmäopintoja

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Koulutusalakohtaiset opinnot, myös kaikki muut käsityömenetelmät.

Asiasanat: Kulttuuri, ohjaustoiminta, vapaasti valittavat opinnot, metallin työpajat, koru, tuotesuunnittelu