SHHTAI15X8
Tätä työskentelyalustaa käytetään opintojen ajan yhteiseen tiedonvälitykseen ja keskusteluun sekä moduulien toteutukseen (infot, tehtävät, oalautukset ym.).