AROHNU12A8
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti elämänkulun eri vaiheissa. Opiskelija osaa analysoida toimintakyvyn rajoitteita, toiminnan tukemisen haasteita sekä toimintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa analysoida myös toimintaympäristöä ja sen tavoitteita sekä tehdä johtopäätöksiä eri tekijöiden vaikutuksista yksilöiden ja/tai ryhmien ohjaamiselle.