SOTE12: Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata henkilöstöjohtamisen roolin strategisessa johtamisessa. Opiskelija hallitsee strategisen henkilöstöjohtamisen prosessin ja kykenee tuottamaan henkilöstöstrategian osana strategisen johtamisen prosessia. Opiskelija kykenee toteuttamaan strategista osaamisen johtamista ja tekemään osaamiskartoituksen sekä tunnistaa työhyvinvoinnin roolin toiminnan tuloksellisuudessa.