SHHTAI14X2
osaa muodostaa hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan/-potilaan kanssa
tuntee mielenterveys-/päihdepotilaan hoitopolun
osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitotyötä yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa
tutustuu erilaisiin mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmiin dialogisesta, toiminnallisesta ja ohjauksellisesta näkökulmasta
kykenee reflektiivisesti ja analyyttisesti tarkastelemaan itseään ammatillisessa hoitosuhteessa sekä ryhmän ja yhteisön jäsenenä
kykenee käyttämään ohjausta työskentelynsä tukena
osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaalle annettavaa lääkehoidon