Kemin opintojakson materiaali ja tehtävät.

Opettaja: Taina Idman