Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi uudistettu Maksullisen palvelutoiminnan toimintaohje, hinnoittelu, alv ja tuloverot HAMK Oy:n aloittaessa toimintansa 1.1.2015. Lisäksi esillä ovat IPR-asiat, kilpailutus ja yleiset sopimusehdot.