Opettajan Moodle-ohjeita

2. Seuraa ja ohjaa

Verkko-opiskeluun ja -opetukseen kuuluu olennaisena osana ohjaus. Moodlessa oppimisprosessia voi ohjata aktiviteettien ja muun toiminnan kautta. Tehtävien ajastaminen, suoritusten seuranta ja osioiden korostaminen ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta.

Lisäksi Moodle mahdollistaa opiskelijoiden aktiivisuuden seuraamista. Erilaiset raportoinnin muodot tarjoavat tukea yksityiskohtaiseen tarkasteluun tai yleisluontoiseen näkymään, joka hyödyttää opettajaa myös toteutuksen jatkokehittämisessä.