Opettajan Moodle-ohjeita

2. Seuraa ja ohjaa

Opiskelun eteneminen (Completion Progress -lohko)